K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.11.2015, zmieniona z powodu:
  Korekta

  Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

  Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Słupskim Ośrodku Kultury prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

  Lp.

  Nazwa zbioru danych osobowych

  Administrator danych/ siedziba/ REGON

  Data wpisania zbioru do rejestru

  Data wprowadzonej zmiany

  Rodzaj zmiany (aktualizacja/ wykreślenie)

  Zakres wprowadzonych zmian

  Data wykreślenia zbioru

  Podmiot któremu powierzono przetwarzanie danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane  w zbiorze

  Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

  Sposób zbierania danych do zbioru

  Sposób udostępniania danych ze zbioru

  Odbiorcy danych lub kategoria odbiorców, którym dane mogą być przetwarzane

  Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt ustawy

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Swornowski
  Publikacja dnia: 17.11.2015
  Podpisał: Maciej Swornowski
  Dokument z dnia: 17.11.2015
  Dokument oglądany razy: 903
Strona podmiotowa Słupskiego Ośrodka Kultury