Archiwum zarządzeń Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 04/21 w sprawie zmiany w Regulaminie spektakli, seansów filmowych oraz pokazów odbywających się w przestrzeniach zamkniętych SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego, Regulaminie wypoczynku organizowanego przez SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego oraz Regulaminie imprez plenerowych organizowanych przez SOK w czasie zagrożenia epidemiologicznego

   - załącznik nr 1 - spektakle, seanse filmowe i pokazy

   - załącznik nr 2 - wypoczynek

   - załącznik nr 3 - imprezy plenerowe

Zarządzenie nr 03/21 w sprawie zmiany w Regulaminie przebywania w obiektach Słupskiego Ośrodka Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Zarządzenie nr 3/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej SOK

Zarządzenie w sprawie regulaminu ochrony danych osobowych

Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych

Zarządzenie w sprawie użytkowania samochodu służbowego

Zarządzenie w sprawie zamówień publicznych

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej

Zarządzenie w sprawie regulaminu ochrony budynków

Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i archiwum zakładoweg

 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 2. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

Zarządzenie w sprawie odzieży roboczej

Zarządzenie w sprawie rozliczania Faktur VAT

Zarządzenie w sprawie kontroli wydatkow publicznych

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kodesku etycznego

Kodeks Etyczny

Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

 1. Regulamin organizacyjny
 2. Załącznik do regulaminu

Zarządzenie w sprawie korzystania z komputerów służbowych

Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania i nagradzania

 1. Regulamin wynagradzania
 2. Regulamin nagradzania

Zarządzenie w sprawie polityki bezpieczeństwa

Zarządzenie w sprawie stosowania kas fiskalnych

Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie w sprawie zasad BHP obowiązujących w Pracowni Ceramicznej

Zarządzenia

Zarządzenie nr 07.24 w sprawie powołania komisji przetargowej, remont tarasu przy al. 3 Maja

Zarządzenie nr 06.24 w sprawie powołania komisji przetargowej Remont tarasu Emcek

Zarządzenie nr 05.24 w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć w Pracowni Ceramicznej - Rękodzielni
   - Załącznik do zarządzenia nr 05.24 w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć w Pracowni Ceramicznej
     - załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć w Pracowni Ceramicznej
     - załącznik nr 2 do Regulaminu zajęć w Pracowni Ceramicznej

Zarządzenie nr 04/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 03/24 w sprawie wymiany załączników w Regulaminie przydziału odzieży

Zarządzenie nr 02/24 w sprawie wymiany załączników w Regulaminie ZFŚS

Zarządzenie nr 1/24 w sprawie ustalenia ceny kubków z logiem kina Rejs i DKF Projekcja

Zarządzenie nr 3/23 w sprawie ustalenia ceny ceramiki słupskiej

Zarządzenie nr 2/23 w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 1/23 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Słupskiego Ośrodka Kultury
   - Regulamin ZFŚS załącznik do zarządzenia nr 01/23
 
    - załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu ZFŚS
     - załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS

Zarządzenie nr 4/22 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia

Zarządzenie nr 2/22 w sprawie sprawie uchylenia Regulaminu obowiązującego w Słupskim Ośrodku Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego i stanie epidemii

Zarządzenie nr 02/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Słupskiego Ośrodka Kultury

   - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/21 - regulamin
   - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 02/21

Zarządzenie nr 01/21 w sprawie ustalenia Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000zł netto.

Zarządzenie nr 04/20 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynków Słupskiego Ośrodka Kultury

Zarządzenie nr 06/19 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem z dnia 19 listopada 2019

Zarządzenie nr 04/19 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zakup wyposażenia obiektu Emcek

Zarządzenie nr 2/19 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

   - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/19 - instrukcja kancelaryjna SOK

   - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/19 - jednolity rzeczowy wykaz akt SOK

   - załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/19 - instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego SOK

Zarządzenie nr 20/18 w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 19/18 w sprawie powołania Rady Programowej SOK

Zarządzenie nr 17/18 w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury

    1. Aneks nr 1 do zarządzenia 17/18

Zarządzenie nr 16/18 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu, wyposażenia, świadczenia usług technicznych oraz transportu mienia przez Słupski Ośrodek Kultury

Zarządzenie nr 14/18 w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 13/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 
 
  - załącznik nr 1 do zarządzenia 13/18 - Regulamin przydziału odzieży
     - załączniki nr 1,2 i 3 do Regulaminu przydziału odzieży 2024

Zarządzenie nr 12/18 w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 11/18 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach

Zarządzenie nr 8/18 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Słupskim Ośrodku Kultury

Zarządzenie nr 6/18 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Nagradzania dla Pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury

- załącznik nr 1 do zarządzenia 6/18 - regulamin wynagradzania
- załącznik nr 2 do zarządzenia 6/18 - regulamin nagradzania

Zarządzenie nr 4/18 w sprawie powołania zastępcy dyrektora

Zarządzenie nr 3A/18 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Słupskim Ośrodku Kultury w Słupsku

Zarządzenie 1/18 w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu sal, sprzętu technicznego, sprzedaży usług kulturalnych i transportowych

 1. Cennik SOK, załącznik do zarządzenia 1/18
 2. Aneks nr 1 do zarządzenia 1/18
 3. Aneks nr 2 do zarządzenia 1/18
 4. Aneks nr 3 do zarządzenia 1/18
 5. Aneks nr 4 do zarządzenia 1/18
 6. Aneks nr 5 do zarządzenia 1/18
 7. Aneks nr 6 do zarządzenia 1/18
 8. Aneks nr 7 do zarządzenia 1/18
 9. Aneks nr 8 do zarządzenia 1/18
 10. Aneks nr 9 do zarządzenia 1/18
 11. Aneks nr 10 do zarządzenia 1/18
 12. Aneks nr 11 do zarządzenia 1/18

Uchwała intencyjna w sprawie połączenia SOK i MCK

Prawo

Uchwała w sprawie połączenia SOK i MCK i status SOK:

DZ_URZ_WOJ_2018_196_uchwala_nr_XLVI_629_17

 

Oferta pracy – konserwator

Słupski Ośrodek Kultury poszukuje pracownika do zespołu osób odpowiedzialnych za bieżące naprawy i utrzymanie sprawności w budynkach Słupskiego Ośrodka Kultury

Opis stanowiska / Obowiązki:

 • dokonywanie systematycznych przeglądów technicznych we wszystkich obiektach SOK we współpracy z Kierownikiem Administracyjnym,
 • dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp i innych odbiorników prądu,
 • dbanie o sprawność instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach możliwości technicznych, a zwłaszcza o szczelność kranów i spłuczek oraz drożność kanalizacji,
 • dozór nad instalacją grzewczą i czuwanie nad jej sprawnością,
 • wykonywanie bieżących prac remontowych w pomieszczeniach SOK i na terenach zewnętrznych wszystkich obiektów SOK, w tym:
  • przeprowadzenie prac remontowo – malarskich (np. zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, gipsowanie, szpachlowanie ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku oraz malowanie pomieszczeń, drzwi i okien, malowanie elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw murarskich),
  • dokonywanie napraw związanych z wyposażeniem pracowni i biur(naprawa wyposażenia meblowego),
  • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki, itp.).
 • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych oraz wokół budynków SOK, w tym dbanie o tereny zielone oraz odśnieżanie w okresie zimowym,
 • obsługa elektronarzędzi, prowadzenie ich ewidencji i dbanie o stan techniczny powierzonych narzędzi i urządzeń,
 • zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zabezpieczeniu technicznym Kierownikowi Administracyjnemu,
 • pomoc przy realizacji bieżącej działalności SOK: załadunek i rozładunek samochodu, montaż wystaw, scenografii itp.,
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z zadań statutowych SOK, z polecenia Dyrektora lub Kierownika Administracyjnego.

Wymagania:

 • brak przeciwskazań zdrowotnych do prac fizycznych,
 • dyspozycyjność, uczciwość i pracowitość,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zdolność do pracy w weekendy oraz święta (charakterystyka pracy w ośrodku kultury),

Nasza Oferta:

 • zatrudnienie w oparciu umowę na zastępstwo z możliwością zmiany na umowę o pracę – w wymiarze 3/4 etatu
 • pracę w miłym i ciekawym zespole
 • atrakcyjne zadania umożliwiające rozwój osobisty
 • możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem Słupskiego Ośrodka Kultury osobiście lub pod numerem telefonu 598456441

 

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Słupski Ośrodek Kultury z siedzibą w Słupsku, ul. Banacha 17 tel. 598456441, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 598424707
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 2.
  2. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt 1. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Okres przechowywania danych
  1. w zakresie wskazanym w pkt 2.a, 2.b i II.c Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt II.d Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  3. w zakresie wskazanym w pkt II.e Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
 5. Odbiorcy danych.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
  2. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 7. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.